Nordic Granit AB

Gatsten - Skillnader

Längst upp till vänster visas Smågatsten 9/11 Roriz, till höger visas Smågatsten 8/11 Alpendorada och längst ned visas  Smågatsten 8/11 Pedras Salgadas.

Längst upp visas Storgatsten Alpendorada och längst ned visas Storgatsten Roritz.