Nordic Granit AB

Gatsten

Den klassiska gatstenen ger ett exklusivt och tidlöst intryck. Små- och storgatsten är mycket använd som gatubeläggning i äldre stadskärnor. Den passar också väl i den privata villamiljön på uppfart och trädgårdsgångar.

Med gatstenen finns stora möjligheter att ge ett varierat uttryck. Det finns olika storlekar uppdelat i storgatsten och smågatsten och går att kombinera i olika mönster. För att ytterligare framhäva mönsterläggningen kan färgerna varieras.

För att få en mer tillgänglighetsanpassad gatstensbeläggning kan översidan på stenen flammas.

 

För att se skillander mellan stenarna, klicka här.

Smågatsten 8/11 Alpendorada

Smågatsten 9/11 Roritz

Smågatsten 8/11 Pedras Salgadas

Storgatsten Roritz

Storgatsten Alpendorada

Smågatsten 8/11 Alpendorada Flammad

Smågatsten svart Råhuggen/Blästrad

Smågatsten Vit marmor

Storgatsten Alpendorada Flammad

Smågatsten Nordic Red