Nordic Granit AB

Kantsten

Kantstenen främsta uppgift är att skilja olika markytor och att markera exempelvis gränsen mellan gata och trottoar alternativt mellan rabatt och gångväg.

Vi jobbar med kantsten från Sverige, Portugal, Turkiet och Kina

Klicka här för ytterligare produktinformation