Nordic Granit AB

Hårdfog

Hårdfog hämmar ogräset och myrornas framfart.

Traditionellt har stenbeläggningar fogats med sand eller stenmjöl. Det tar dock inte lång tid innan sanden försvinner ur fogarna och ogräset får möjlighet att etablera sig. Den fina underhållsfria ytan med marksten har istället blivit ett problem med ett underhåll att rensa bort ogräs ut fogarna Med hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna. Beläggningen stärks upp och ytan blir lättskött. Hårdfog är även en utmärkt ogrässtoppare i skarven längs en trädgårdsmur och till exempel en trottoar

Klicka på länkarna nedan för att se produktinformation